khanhld@cowayvina.com.vn

Khoá Đào tạo HP Basic – Change Your Life (CN Hồ Chí Minh)

Cùng với thời điểm triển khai khoá đào tạo cơ bản mới đang được triển khai ở Hà Nội, Chi nhánh Hồ Chí Minh chào đón 6 nhân viên kinh doanh Health Planner mới gia nhập vào đại gia đình Coway trong khóa học HP Basic- Change Your Life trong 3 ngày,  Khi  trở thành …

Khoá Đào tạo HP Basic – Change Your Life (CN Hồ Chí Minh) Read More »