COWAY POWER TEAM GM02 @HAT YAI

COWAY POWER TEAM GM02

ท่าน GM02 พรทิพย์ สุขเหลือ ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา 

COWAY POWER GM02 ได้จัดงานกีฬาเพื่อให้ HP HM SM ได้มาร่วมงานการแข่งขันกีฬา มาสร้างความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ ไปด้วยกัน 

ในวันนี้การกีฬานับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับ HP HM SM ภายในองค์กร เรามีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 180 – 200 คน แบ่งนักกีฬาแต่ละสี แบ่งเป็น 3 สี (สีฟ้า สีแดง สีเขียว) เรามาร่วมกันตั้งเป้าหมายไปถึงจุดหมายว่าทีม GM02 พวกเราทำได้! 

ข่าวเพิ่มเติม