Mini series: Bạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng như thế nào?

Phòng Đào tạo Coway Vina hiện đang xây dựng và xuất bản loạt bài dạng đọc ngắn (miniseries) về chủ đề bán hàng. 

Anh chị có thể truy cập để xem tập 1 với chủ đề: Bạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng như thế nào? ngay tại link đính kèm dưới đây hoặc quét mã QR code trong hình: 

1. Bạn xây dựng mối quan hệ với khách hàng như thế nào ? (fliphtml5.com)

Tin tức khác