Mini series: Sử dụng sức mạnh của câu hỏi “Tại sao” trong phân tích nhu cầu.

Từ trước đến nay, trong mọi vấn đề từ cuộc sống đến công việc, câu hỏi “Tại sao” luôn xuất hiện đầu tiên khi chúng ta cần biết/thắc mắc về một vấn đề nào đó. 

Trong kinh doanh, sử dụng kỹ thuật phân tích “5 câu hỏi Tại sao” với khách hàng tiềm năng giúp người bán hàng khám phá được nguyên nhân sâu xa dẫn đến nhu cầu mua sắm của họ và đưa ra các giải pháp sản phẩm hấp dẫn, mạnh mẽ. 

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về kỹ thuật này trong mini series tập 2 dưới đây. 

2.Sử dụng sức mạnh câu hỏi “Tại sao” trong phân tích nhu cầu (fliphtml5.com)

Tin tức khác